Baskılar, baskınlar, gözaltılar işçi sınıfının devrimci gücünü engelleyemez!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak; bir avuç asalağın düzenini yıkana dek işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halkların sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz.

Yaşamını işçi sınıfı davasına adayan Sinan (Teslim Demir) yoldaşın cenazesini sahiplenenlere dönük gözaltı ve baskınları protesto ediyoruz.

Yanı sıra Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası İzmir Temsilciliği devletin kolluk güçleri tarafından basılarak arama yapılmış ve bazı eşyalara el konulmuştur.

Sendikamızın İzmir temsilciğine dönük baskın asıl olarak işçi sınıfı davasına yapılmış bir saldırıdır.

Zora dayalı bu sistem çökmüştür. Akıldışı zorbalıkla bütün kitleleri sindireceğini, ona amade olacağını sanıyor.

Bugün yaşananlar ne ilk ne de sondur. Sermaye ve onun devleti olduğu sürece işçi sınıfı ve ezilenlere terör devam edecektir.

Ve bizden istiyorlar ki tüm baskı, şiddet, haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme boyun eğelim.

İstiyorlar ki bir avuç asalağın sömürü düzeni hiç zarar görmeden devam etsin!

İstiyorlar ki insan onurunu ayakta tutacak tüm değerleri görmezden gelelim!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak; bir avuç asalağın düzenini yıkana dek işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halkların sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz.

İşçi sınıfı davası yalnız değildir!

Gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Trakya Temsilciliği
11 Ekim 2018