Ev baskınları, gözaltılar devrimci faaliyeti engelleyemez!

Sermayenin devrimci-ilerici güçlere ve toplumun geniş kesimine dönük saldırılarının arttığı bu dönemde baskınların yapılması tesadüf değildir. Amaçları işçi ve emekçilerin tabandan biriken öfkesini sömürü düzenine yöneltecek güçleri etkisiz hale getirmek-sindirmektir.

İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen polis terörüyle çok sayıda yoldaşımızın evi basılmış, şu an elimize ulaşan bilgilere göre 10’un üzerinde ev basılarak 3 yoldaşımız gözaltına alınmıştır. Baskın yapılan evlerin sayısının fazla olmasından da anlaşıldığı gibi polisin elinde geniş bir liste bulunmaktadır.

Ev baskınlarına gerekçe olarak Teslim Demir yoldaşın İzmir’de gerçekleştirilen cenaze töreni gösterilmektedir. Sermayenin devrimci-ilerici güçlere ve toplumun geniş kesimine dönük saldırılarının arttığı bu dönemde baskınların yapılması tesadüf değildir. Amaçları işçi ve emekçilerin tabandan biriken öfkesini sömürü düzenine yöneltecek güçleri etkisiz hale getirmek-sindirmektir. Fakat sermaye devleti hayata geçirdiği saldırılarla amacına ulaşamayacaktır. Devrimci-ilerici güçler işçi sınıfı ve emekçilere ulaşmaya, sermaye düzeninin bütün kötülüklerin kaynağı olduğunu anlatmaya devam edecektir. Teslim Demir şahsında devrimci değerleri sahiplenmeye sömürü düzenine karşı mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceklerdir.

Bütün devrimci-ilerici güçleri de bu bilinç ve kararlılıkla sermaye düzeninin saldırıları karşısında durmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu
6 Kasım 2018