Genişletilmiş MYK toplantımızın sonuç bildirgesi: Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için örgütlenelim!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak başta tekstil işçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçileri, ezilen tüm kesimleri sınıfa karşı sınıf mücadelesini büyütmeye, krizin faturasına sermayeye ödetmeye ve saldırılara karşı ortak mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.

Sendikamızın Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu toplantısı 30 Eylül pazar günü geçekleşti. Sendikamızın faaliyetlerinden işçi sınıfının gündemlerine, siyasal gelişmelerden ekonomik kriz ve Greif işgali davası üzerine değerlendirilmeler yapılarak çeşitli kararlar alındı.

Toplantımızın önemli bir kısmını kriz, Greif davası ve sınıfa dönük saldırılar oluşturdu.

***

Ülkemiz çok yönlü kriz sarmalı içindedir. Ekonomik kriz gün geçtikçe daha da derinleşmektedir. Bununla beraber baskı ve anti demokratik uygulamalar artıyor, toplumsal muhalefetin her kesimi en azgın saldırılarla bastırılmaya çalışılıyor. Patronlara ise yeni sömürü ve rant olanakları sağlanıyor. İşçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor, alım gücü azalıyor. İşçi ve emekçilerden kesilen vergiler ve haraçlardan oluşan kaynaklar kapitalistlere ve iktidardaki güçlere peşkeş çekiliyor.

AKP iktidarlarının 16 yıldır gerçekleştirdiği tahribatların faturası her türlü kirli yol ve yöntemle işçi ve emekçilere kesiliyor. Toplum üzerindeki gerici ideolojik hegemonyasını ve devlet gücünü kullanan AKP iktidarı her türlü çarpıtmayla kendi yalanlarını topluma gerçek olarak sunuyor. Direnen işçi ve emekçilere azgınca saldırılması talimatı veriyor ve tutuklama terörünü devreye sokuyor. THY inşaatı işçilerinin ve onların yanında olan sendikacıların karşı karşıya kaldığı saldırı ve tutuklama terörü bu durumun en somut göstergesidir.

Her şeye rağmen geleceği ve özgürlüğü için mücadele eden işçiler, emekçiler ve diğer toplumsal kesimler saldırılara karşı ses çıkarmakta mücadele etmektedir. Hayata geçirilen çok yönlü saldırılara karşı verilen mücadeleler anlamlıdır. Her türlü saldırıya karşı verilen mücadelelerin kalıcı sonuçlar üretmesinin, sınıfı harekete geçirmekten geçtiğinin de farkındadır. Bunun için tüm ilerici güçlere, başta krizin sonuçlarına ve anti demokratik uygulamalara karşı sanayi havzalarında ve her alanda ortak mücadele çağrısı yapmaktadır.

GMYK toplantımızda öne çıkan bir diğer gündem ise Greif dava süreci oldu. Greif işgalinin ardından 4,5 yıl geçmesine rağmen, kapanmış dosya, sermaye devleti tarafından üsten talimatla tekrar açılmış bulunuyor. Greif işgali davasının 4,5 yıl sonra tekrar açılması tesadüfi bir durum değildir. İşçi sınıfının tabanda biriken mücadele dinamiklerini ezme ve ilerici kesimlere gözdağı verme hesabının bir ürünüdür. Dava sürreci son zamanlarda işçi eylemlerine dönük azgın saldırı ve tutuklama teröründen bağımsız değildir. Tüm bu saldırılar krizin faturasını işçi ve emekçilere kesen sermaye iktidarının tabandan gelişecek kitle eylemleri korkusunun bir sonucudur. Sendikamız dava sürecini bu bütünlük içinde ele almaktadır. Greif davasını sermayenin ve temsilcilerinin saldırılarına karşı mücadele mevzisine dönüştürmek için çaba sarf etmektedir. İşçileri, emekçileri ve tüm ilerici kesimleri de bu bilinçle dava sürecine sahip çıkmaya davet etmektedir. Sermayenin ve temsilcilerinin sınıf mücadelesinin devrimci, ilerici değerlerini ve birikimini boğmaya dönük saldırılarına karşı işçi sınıfının fiili meşru mücadelesini sahiplenmeye davet etmektedir. 12 Kasım’da mahkeme önünde Greif şahsında işçi sınıfının devrimci ilerici birikimini sahiplenme ve mücadele çağrılarını yükseltme çabasını büyütmeye davet etmektedir.

GMYK, sendikamızın temsilciliklerinin olduğu kentler başta olmak üzere ulaşılan tüm alanlarda genel mecliste Greif dava süreciyle ilgili alınan kararları güçlü biçimde hayata geçirme ve dava gününü güçlü bir kitle etkinliği biçiminde örgütlemek için ortaya konulan çabaları güçlendirme kararı almıştır. Dava sürecini kriz ve sınıfa dönük saldırı çalışmaları ile bütünlüğü içinde ele almak, örgütlemek için çabasını güçlendirerek sürdürecektir. Diğer güçlerle ortak mücadele hattını örmek için her türlü girişimde bulunacaktır. Sendikamız diğer tüm gündemleri bu eksende ele alacak ve buna uygun planlamalar yapacaktır.

GMYK’mız işten atmalara karşı ve ücret zam dönemine dönük mücadeleyi de önüne almıştır. Sermaye sınıfının bu alandaki saldırılarına karşı mücadeleyi diğer gündemlerle bütünlüğü içinde işleyecektir. Bu doğrultuda çeşitli araçlar hazırlayarak kullanacaktır. İşçi toplantıları vb. gerçekleştirecektir.

GMYK sendika yayınlarımızı da değerlendirmiştir. Sendika yayınlarımızda kriz, sınıfa dönük diğer saldırılar, Greif dava süreci, mücadele perspektifi sunan ve sınıfın örgütlülüğünü geliştirecek yazılara özel olarak yer verilmesi kararlaştırılmıştır.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak başta tekstil işçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçileri, ezilen tüm kesimleri sınıfa karşı sınıf mücadelesini büyütmeye, krizin faturasına sermayeye ödetmeye ve saldırılara karşı ortak mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Merkezi Yürütme Kurulu
10 Ekim 2018