Kamuda sendika yasağı genişletildi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği çalışanlarına uygulanan sendika yasağının kapsamı genişletildi.

703 sayılı yeni rejime “uyum” adı altında çıkarılan KHK’da yapılan düzenlemelerden biri de kamuda belli çalışanlara yönelik sendika yasağını genişletmek oldu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği çalışanlarına yönelik yasak diğer bazı kurumları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, kamu çalışanlarının sendikal haklarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda, 703 sayılı KHK ile sendika kurma ve üyelik yasaklarını düzenleyen maddede değişiklik yapıldı. Yeni sistem ile birlikte birçok kurum ve kuruluş Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

Yasada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde çalışan kamu görevlilerine sendika üyesi olma ve sendika kurma yasağı bulunuyordu. KHK ile kapsam biraz daha genişledi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri de sendikalara üye olamayacak. Ayrıca sendika da kuramayacaklar.